Geschiedenis

Samen Verder ontstond in 1968 uit een oecumenische samenwerking door de Gemeenschap van kerken te Eindhoven voor een groots opgezette gezamenlijke actie voor projecten in ontwikkelingslanden. Zo werd een eigentijdse invulling gegeven aan de voorbereiding op Pasen, de vroegere vastentijd. In deze tijd tonen wij van oudsher solidariteit met onze medemensen en staan wij stil bij het lijden van anderen. Door bewuste soberheid kunnen wij bijdragen aan duurzame steun aan mensen in minder gelukkige omstandigheden.

Samen Verder in vogelvlucht
1968
De protestantse ZWOgroep (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp) en de Dekenale Missieraad (later MOV-groep) organiseren de eerste gezamenlijke collecte in de week voor Pasen. Dertig parochies zetten ieder ongeveer 35 collectanten in. De opbrengst is ruim fl 484.000.

1969
Veldhoven sluit zich als eerste gemeente aan en ook de Eindhovense Hivosgroep doet mee, met 45 collectanten en een lid van de Werkgroep. Ook Simavi doet mee en participeert actief in de werkgroepbesprekingen. De organisatie breidt zich verder uit met de gemeenten Aalst-Waalre, Bergeijk, Best, Geldrop, Heeze, Nuenen, Son en Breugel en Valkenswaard.

1971
Het leger van collectanten is uitgebreid tot 4.700. Zij werken met trouw en met verantwoordelijkheidsgevoel voor Samen Verder.

1987
Samen Verder wordt officieel als stichting ingeschreven. Er komen statuten en een bestuur van vijf personen. Vastenaktie, Kerk in Actie, Hivos en Simavi zijn de landelijke doelen.

1996
De eerste (en enige betaalde) parttime kracht komt in dienst. Aanvankelijk als bestuursassistente, later als voorlichter en promotor.

2000
De samenwerking met het dekenaat Eindhoven is van meet af aan goed. Deken Verhoeven biedt kantoorruimte aan op zijn secretariaat aan de Boschdijk.

2003
Samen Verder viert zijn 35-jarig bestaan met een thema-avond over ontwikkelingssamenwerking.

2005
Verder professionalisering van de organisatie door het samenstellen van een gedegen draaiboek en structurele administratieve organisatie. Uitdaging is en blijft het aantrekken van (jonge) vrijwilligers.

2008
De vrijwilligers zijn (nog steeds) de kracht van Samen Verder. De organisatie kan rekenen op circa 2.800 vrijwilligers waarvan de meeste al jarenlang met veel plezier voor Samen Verder collecteren. De opbrengst van de collectie en giften voor Samen Verder is al jaren redelijk stabiel: vier tot vijf ton in de guldentijd en sinds de euro schommelend rond € 200.000 per jaar.

2010-2016

  • De inzet en motivatie is groot. De keuze voor projecten gebeurt heel bewust; criteria zoals toewerken naar zelfredzaamheid, duurzaamheid, de meest kwetsbare groepen, evaluatie en terugkoppeling worden sterk benadrukt.
  • Steeds meer is duidelijk dat onze campagne méér dient te zijn dan huis aan huis  collecte. Wij bereiken daarmee lang niet meer alle wijken in onze regio. Al heeft Samen Verder nog ruim 1500 trouwe collectanten, de gemiddelde leeftijd is stijgend en elke jaar vallen er veel af.

2017

Na de viering van de 50e collecte heeft het bestuur in goed overleg met de vrijwilligers besloten om te stoppen met de collecte. Alleen de vrijwilligers in Nuenen, Valkenswaard en Bergeijk hebben aangegeven nog enkele jaren door te willen gaan. In 2018 en 2019 zal in deze gemeenten nog worden gecollecteerd.


* Realisatie SupportPunt Eindhoven in samenwerking met Stichting Samen Verder *