Wie zijn wij

Samen Verder ontstond in 1968 uit een oecumenische samenwerking door de Gemeenschap van kerken te Eindhoven voor een groots opgezette gezamenlijke actie voor projecten in ontwikkelingslanden. Zo werd een eigentijdse invulling gegeven aan de voorbereiding op Pasen, de vroegere vastentijd. In deze tijd tonen wij van oudsher solidariteit met onze medemensen en staan wij stil bij het lijden van anderen. Door bewuste soberheid kunnen wij bijdragen aan duurzame steun aan mensen in minder gelukkige omstandigheden.

Werven van gelden

Voor al deze projecten werven wij jaarlijks fondsen via:

  • een collecte in de week voor Pasen (door onze vrijwilligers in onze werkgebieden Eindhoven en de regio)
  • bijdragen van particulieren, verenigingen en bedrijven
  • bijdragen via onze website

Een groot deel van de opbrengsten van onze actie gaat naar projecten van onze landelijke partners: Vastenaktie, Kerk in Actie, Simavi en Hivos

Daarnaast worden de opbrengsten van de actie gebruikt voor een bijdrage aan eigen projecten: kleinschalige sociaal-economische projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, (milieuvriendelijke) landbouw, watervoorziening, etc.

 

De Belastingdienst heeft Samen Verder aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan Samen Verder van de belasting kunnen worden afgetrokken.


* Realisatie SupportPunt Eindhoven in samenwerking met Stichting Samen Verder *