Samen Verder bouwt langzaam af

Na de viering van de 50e collecte heeft het bestuur van St Samen Verder regio Eindhoven in goed overleg met de vrijwilligers besloten om te stoppen met de collecte.

Alleen de vrijwilligers in Nuenen, Valkenswaard en Bergeijk hebben aangegeven nog enkele jaren door te willen gaan. Het bestuur heeft met deze vrijwilligers goede afspraken gemaakt over de collecte en over de besteding van het geld aan specifieke goede doelen die door de inwoners van deze gemeenten een warm hart toegedragen worden. zo kan ook de Anbi-status behouden blijven.

In elk geval zal er in deze (3) gemeenten gecollecteerd worden.


* Realisatie SupportPunt Eindhoven in samenwerking met Stichting Samen Verder *