Anbi

Activiteiten Stichting Samen Verder regio Eindhoven in 2019:
In 2019 heeft Stichting Samen Verder regio Eindhoven gecollecteerd in Bergeijk, Nuenen en Valkenswaard.

Tot en met september 2019 hebben de collectes en donaties het volgende opgeleverd:

Gemeente Nuenen: € 9.606
Gemeente Bergeijk: € 5.481
Gemeente Valkenswaard: € 3.682
Totalen € 18.669

De collectes en donaties uit 2019 zijn ingezet voor de volgende projekten:
Van Gemeente Nuenen: 50% Namibia Foundation, 50% Awinbono,
Van Gemeente Bergeijk: Kans voor kinderen door onderwijs in Burkina Faso, Van Gemeente Valkenswaard: Stichting Kulabigwo.

In 2020 zal er alleen in Valkenswaard een actie in naam van St. Samen Verder worden uitgevoerd.

Wij danken allen die Samen Verder de afgelopen 52 jaar gesteund hebben, zowel door het lopen van de collecte(s) als door het doneren van geld.

Namens bestuur St. Samen Verder,

Christo Weijs, (voorzitter),
Henk Verkerk (penningmeester),
Lia van Antwerpen (secreraris),
Johan Beks,
Siebren Lange.
KvK: 41090569* Realisatie SupportPunt Eindhoven in samenwerking met Stichting Samen Verder *