Word donateur

Geef elke dag vers water. Of een jaar lang schoolboeken, een aantal zeemijlen van een container met leermiddelen, een onderkomen voor ouderen. Doe mee en weet dat je een mens helpt die een tot voor kort uitzichtloos bestaan had.

Wat moet je daarvoor doen? Weinig. Kies een project en geef. Wij zorgen voor de rest. Samen Verder richt zich op kleine projecten. We werken nauw samen met de organisaties ter plekke, die we vaak persoonlijk kennen. Je donatie komt 100% zeker goed terecht!

Doneren met belastingvoordeel

Alle giften en donaties aan Samen Verder zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit is mogelijk omdat Samen Verder een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status heeft. Maar eenmalige giften en periodieke giften (schenkingen) worden door de fiscus wel verschillend behandeld.

Notariële Akte

Wil je periodiek schenken? Leg dit vast in een notariële akte. Hiermee kun je meer schenken terwijl het je minder kost. Het totale bedrag is dan aftrekbaar van de belasting. Er geldt geen drempel en geen maximum, wat wel het geval is als je losse giften doet. Voorwaarde is wel dat er in de akte wordt vastgelegd hoeveel je jaarlijks voor een periode van ten minste vijf jaar schenkt.

Erfenissen en legaten

Wil je anderen laten delen in je nalatenschap? De Nederlandse wet bepaalt dat familieleden het bezit van een overledene erven: zij zijn de wettige erfgenamen. Veel mensen willen ook anderen laten delen in hun erfenis zoals een zorgzame buurvrouw of een goed doel. Een doel als Samen Verder bijvoorbeeld. Dit kan op twee manieren: met een legaat of via een erfstelling. Omdat Samen Verder geldt als een algemeen nut beogende instelling, valt de stichting onder het speciale tarief van 0%.

Meer informatie over doneren met belastingvoordeel, notariële akte, erfenissen en legaten is te vinden op:

IBAN    NL75INGB0001552222
t.n.v. Stichting Samen Verder, Boschdijk 371, 5621 JB Eindhoven.

Fiscaal nummer: 808874275


* Realisatie SupportPunt Eindhoven in samenwerking met Stichting Samen Verder *