Samen Verder

De Stichting “Samen Verder” is een stichting in de regio Eindhoven voor ontwikkelingshulp, die in samenwerking met Vastenactie, Kerk in Actie, Simavi en Hivos kleine ontwikkelingsprojecten ondersteunt. Jaarlijks wordt er in de weken rondom Pasen een collecte gehouden in Eindhoven en omliggende dorpen.

Wegens pensionering van de huidige promotor vragen wij een of meer vrijwilligers voor:
– Het leiden van de jaarlijkse collecte
– Het organiseren van de publiciteit
– Het ondersteunen van het bestuur

Een vrijwilligersvergoeding is beschikbaar.

Voor informatie, neem contact op met Christo Weijs, cweys@hotmail.com of in de avonduren per telefoon: 040 241 7878
Reacties voor 31 augustus te richten per e-mail: samenverder@hetnet.nl

Het bestuur Stichting SamenVerder

Een eerlijkere verdeling van rijkdom en welvaart

Samen Verder streeft naar een wereld waarin rijkdom en welvaart eerlijker zijn verdeeld. Sinds 1968 zijn we gegroeid tot een organisatie met 2800 vrijwilligers, 19 werkgebieden en een actief bestuur. Ieder jaar kiezen we kleinschalige en duurzame ontwikkelingsprojecten, in Afrika, Zuid-Amerika en Azië, die wij door middel van geworven fondsen steunen. We steunen projecten van landelijke partners en individuele projecten aangedragen door onze vrijwilligers.

Millenniumdoelen

Samen Verder ondersteunt met haar collecte en giften voor projecten met name de millenniumdoelen. De millenniumdoelen zijn 8 afspraken voor een betere wereld.
Dat betekent vóór 2015 onder andere schoon water voor iedereen, alle kinderen basisonderwijs, extreme armoede halveren, verspreiding van AIDS en malaria stoppen en moedersterfte omlaag.

Dit jaar lopen de acht millenniumdoelen af die de rijke westerse landen in 1990 hebben opgesteld. In New York ondertekenden de regeringsleiders het zogenoemde Outcome Document, waarin ze zich verbinden aan een nieuwe ‘Post-2015’ agenda.

De 12 nieuwe doelen op een rijtje:

 • Een einde aan armoede
 • Gelijke rechten voor vrouwen
 • Toegang tot onderwijs
 • Gezonde levens
 • Voedselveiligheid en gezonde voeding
 • Toegang tot schoon water en sanitair
 • Duurzame energie
 • Banen en duurzame groei
 • Duurzaam beheer van de natuur
 • Goed bestuur
 • Stabiele en vredige staten
 • Gelijk speelveld voor handel en financiering

Meer weten over de 12 nieuwe doelen? Hier wordt de Post-2015 agenda uitgelegd door de Verenigde Naties (in het Engels).

 • Stichting Samen Verder - Reknr.: NL13 RABO 0 1010 54 033
 • Boschdijk 371
 • 5621 JB Eindhoven
 • 040 2434457
 • samenverder@hetnet.nl
ANBI